Z historie naší školy

Zprvu malá světnička pro žáky a druhá pro učitele, ani dvorek, ani zahrádka, stála na občině mazi jámami a hliništi.Škola v této obci stávala již před rokem 1788 a vyučováno bylo střídavě v hospodě v Sadové a v Dohalicích. V temž roce koupil tehdejší majitel Sadové urozený pán Tobiáš Grátzl chalupu na Dohaličkách a dal ji upravit na školu v místech, kde nynější školní budova se nalézá.

R. 1865 vystavěna nynější budova za 18 210 zl. jako dvojtřídní. V roce 1880 na čtyřtřídní. Když pak byla odškolena obec Mžanská, klesla tato škola v roce 1909 opět na trojtřídní.

Do r. 1866 vyučování probíhalo v domě čís. 3 v Dohaličkách.

R. 1910 provedena byla rekonstrukce školní budovy,která byla částečně zaplacena z odkazu mladého nešťastně zemřelého rolníka Josefa Kučery z Mokrovous ve výši 6000 zl.

Školní obec tvoří obce Dohalice s osadami Dohalička, Hoření Dohalice a Kopanina, pak Mokrovousy se dvorem Janovem. Mimo to byly přiškoleny: do roku 1894 obec Třesovice, kde téhož roku byla postavena nová škola, do roku 1909 obec Mžany, kde rovněž zřízena nová škola a do roku 1910 osada Sadová, která byla přiškolena do Mžan.

Předsedy místní školní rady byli dočasní starostové obce Dohalic.

Předseda Tobolka Jan
Starosta obce, školní dozorce Václav Marek z Hořeních Dohalic
Farář P. Lambert Vichta
Řídící učitel, správce Josef Morávek
Zástupce velkostatku Matěj Pazdera
Starosta obce Mokrovous Václav Tomášek

 

Počty žáků v jednotlivých letech

r. 1873

navštěvovalo naší školu

270 žáků

r. 1939

navštěvovalo naší školu

111 žáků

r. 1960

navštěvovalo naší školu

59 žáků

r. 1970

navštěvovalo naší školu

38 žáků

r. 1980

navštěvovalo naší školu

42 žáků

r. 1990

navštěvovalo naší školu

28 žáků

r. 2000

navštěvovalo naší školu

40 žáků

r. 2008

navštěvovalo naší školu

36 žáků

r. 2009

navštěvovalo naší školu

32 žáků

r. 2010

navštěvovalo naší školu

27 žáků

r. 2011

navštěvovalo naší školu

34 žáků

r. 2012

navštěvovalo naší školu

32 žáků

r. 2013

navštěvovalo naší školu

31 žáků

r. 2014

navštěvovalo naší školu

45 žáků

r. 2015

navštěvovalo naší školu

48 žáků

r. 2016

navštěvovalo naší školu

48 žáků

r. 2017

navštěvovalo naší školu

50 žáků

r. 2018

navštěvovalo naší školu

46 žáků

r. 2019

navštěvovalo naší školu

40 žáků

r. 2020

navštěvovalo naší školu

41 žáků

r. 2021

navštěvovalo naší školu

42 žáků

r. 2022

navštěvovalo naší školu 

41 žáků

r. 2022/23

navštěvovalo naší školu

37 žáků

r. 2023/24

navštěvuje naší školu

42 žáků

Řídící učitelé

Václav Schenk                  1839 – 1872
František Matějovský       1872 – 1904
Václav Groh                      1904 – 1907
Josef Morávek                  1907 – 1929
Deyl Václav                       1929 – 1939
Letošník Josef                   1939 – 1960
Nováková Marie               1960 – 1962
Kracík František                1962 – 1969
Pospíšil Otakar                 1969 – 1975
Hladíková Eva                  1975 – 1987
Schmidt Miroslav             1987 -

Na naší škole dále vyučovali:

 

p. učitel Bohumil Novotný
p. učitelka Františka Henčlová
p. učitel Karel Henčl
p. učitel Lukeš Antonín
p. učitelka Lukešová Josef
p. učitel Řimek František
p. učitelka Šrámková Marta
p. učitelka Poldová Květuše
p. učitelka Johannová Jarmila
p. učitel Brožek Rudolf
p. učitelka Bursová Vlasta
p. učitelka Dundová Jiřina
p. učitelka Thořová Eliška
p. učitelka Fišerová Blanky
p. učitelka Benáková Jiřina
p. učitelka Šejnohová Hana
p. učitel Bahník Stanislav
p. učitelka Lukešová Zdeňka
p. učitelka Šafránková Jarmila
p. učitelka Zahradníková Vlasta
p. učitelka Doležalová Hana
p. učitel Kučera Václav
p. učitel Škvrnová Anna
p. učitel Slezák Zdeněk
p. učitelka Vančíková Jana
p. učitelka Čechová Zdena
p. učitelka Soukupová Hana
p. učitelka Zíbová Jiřina
p. učitelka Syřišťová Marie
p. učitelka Petrová Karla
p. učitelka Peřinová Jitka
p. učitelka Hetfleišová Jarmila
p. učitelka Vecková Věra
p. učitel Kočí Přemysl
p. učitelka Schmidtová Zuzana
p. učitelka Kateřina Koutná
p. učitelka Alena Koubová
Historické fotografie