Základní škola Dohalice je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně.

Vyučuje se ve třech třídách.

Součástí školy je také školní družina a školní výdejna jídel.

V rámci družiny žáci naší školy mohou navštěvovat zájmové kroužky. Seznam jednotlivých kroužků naleznete na Zájmové kroužky

Od 1.1.2003 se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací.